Privacy Statement

Privacy Statement Caravanstallingen.nl

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Caravanstallingen.nl (hierna verder te noemen: “CSN”). In deze verklaring verschaft CSN informatie over de persoonsgegevens die door CSN worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. CSN gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CSN verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, producten, het verstrekken van gegevens en toestemmingen via een app of webdiensten (waaronder social mediakoppelingen naar bijvoorbeeld Facebook en Twitter) en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. CSN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

CSN, gevestigd aan ’t Zand 25, 4254 XP Sleeuwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55646034, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

 • Welke persoonsgegevens verwerkt CSN?

 

 1. CSN verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
# Persoonsgegevens Met welk doel
A1 Voor- en achternaam
 • Registratie op de website
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verwerken van betalingen (facturatie)
 • Toesturen nieuwsbrief
A2 Geslacht Registratie op de website en uitvoering van de overeenkomst
A3 Geboortedatum Analyse klantentrends
A4 Adresgegevens
 • Registratie op de website
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verwerken van betalingen (facturatie en incasso)
A5 Telefoonnummer
 • Contact met de klantenservice
 • Toegang tot het automatische hek (indien van toepassing)
A6 E-mailadres
 • Contact met de klantenservice
 • Toesturen nieuwsbrief
 • Toezenden van relevante aanbiedingen (direct marketing)
 • Toezenden van relevante aanbiedingen van derden/partners
A7 IBAN
 • Verwerken van betalingen (facturatie en incasso)
A8 Kenteken stallingsobject
 • Controle bij de RDW van de lengte van het stallingsobject en of het stallingsobject als gestolen geregistreerd staat
 • Koppeling van het object aan de eigenaar/bewaargever
A9 IP-adres
 • Gepersonaliseerde weergave van de website
 • Analyse surfgedrag
 1. Verwerkt CSN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

CSN verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij CSN daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. CSN verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

 1. Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

In eerste instantie gebruiken we jouw gegevens voor het afhandelen van de diensten of producten die je wenst af te nemen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken.

Personaliseren van onze website

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt. CSN maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan CSN verstrekte informatie door CSN worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt, geef het aan wanneer we je bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op via mail (info@caravanstallingen.nl).

Relevante aanbiedingen van partners van CSN

Wanneer je je persoonsgegevens aan CSN verstrekt, kan het zijn dat je relevante aanbiedingen ontvangt van door CSN geselecteerde derden/partners (hierna te noemen: “partnermail”), zoals:

 • SVR
 • NKC
 • Campings

Wij vragen altijd van tevoren expliciet om toezending van partnermail en elke partnermail bevat een link via welke je je kunt afmelden voor toekomstige partnermail.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten

Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat je ons belt of dat wij jou bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. CSN kan dergelijke contacten monitoren en in bepaalde gevallen opnemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

 1. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Voor de uitvoering van de diensten die je via de website van CSN afneemt, is het noodzakelijk dat we bepaalde persoonsgegevens met de stallinghouder delen, zoals: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail en het kenteken van het stallingsobject. CSN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CSN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De bedrijven die toegang tot jouw gegevens hebben in verband met de uitvoering van de overeenkomst zijn:

Stallinghouder   

Jouw persoonsgegevens die onder A worden genoemd, worden door CSN doorgegeven aan de betreffende stallinghouder waarmee je een stallingsovereenkomst sluit. CSN zal daarbij slechts die informatie aan de stallinghouder doorgeven, die noodzakelijk is voor de adequate uitvoering van de overeenkomst door de stallinghouder.

Google   

Het verzamelen van statistieken met betrekking tot website bezoekers.

 1. Maakt CSN gebruik van cookies?

CSN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. CSN gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, maar kunnen bijvoorbeeld ook jouw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden (tracking cookies).

Tracking cookies

Onze website en marketing e-mails maken gebruik van tracking cookies om onder meer bezoekersstatistieken bij te houden. CSN gebruikt deze statistieken om de website en (partner)mail continu te verbeteren en jou van relevante informatie te voorzien.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over het gebruik van tracking cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

CSN gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door CSN. CSN heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. CSN krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd de laatste acht tekens  van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. CSN heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. CSN maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft CSN ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je hebt aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van CSN te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 1. Publicatie

Publicatie van persoonsgegevens door zoekmachines, zoals Google, worden door CSN afgeschermd. Op die manier beschermen we jouw persoonsgegevens tegen openbaarmaking. Ook publiceert CSN de door jou verstrekte persoonsgegevens niet openbaar op haar website. Wel kun je jouw persoonsgegevens inzien op jouw persoonlijke account- c.q. profielpagina na het verstrekken van de juiste inloggegevens.

 1. Bewaartermijn

CSN zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens van klanten die langer dan 1 jaar geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van CSN.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@caravanstallingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. CSN zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Op verzoek zal CSN jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal CSN de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door CSN in een .csv-bestand worden aangeleverd. Ook kun je eenvoudig zelf het .csv-bestand verkrijgen via een druk op de knop in jouw online account.

 1. Beveiliging

CSN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@caravanstallingen.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 november 2018. Indien CSN een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.